Kallelse Arvika Fastighets AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Tisdag den 23 maj 2024

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2024:4

4
VD-rapport
AFAB/2024:5

5
Styrelsens sammansättning
AFAB/2024:21

6
Styrelsens arbetsordning
AFAB/2024:22

7
VD-instruktion
AFAB/2024:23

8
Firmateckning
AFAB/2024:24

9
Investering tak och solceller Dragspelet
AFAB/2024:25

10
Investering värme och V/A-kulvert Dottevik
AFAB/2024:26

11
Investering Smedberg
AFAB/2023:7

12
Investering LSS Sävsjögården

13
Borgensramar 2025-2027
AFAB/2024:28

14
Förlängd avsiktsförklaring Centralskolan
AFAB/2023:30

15
Rutiner för beställning av arbeten i verksamhetslokaler
AFAB/2024:7

16
Genomgång av ekonomi vid nybyggnation
AFAB/2024:7

17
Övriga frågor
AFAB/2024:7

18
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?