Kallelse Arvika Fastighets AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Fredag den 16 december 2022

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2022:7

4
VD-rapport
AFAB/2022:9

5
Förslag till försälning av katten 6
AFAB/2022:45

6
Förslag till försäljning av Vägmästaren 15
AFAB/2022:41

7
Förslag till investeringsplan för fordon 2023
AFAB/2022:47

8
Verksamhet 2023 - Bostad/Lokaler
AFAB/2022:48

9
Vidare arbete med Centralskolan
AFAB/2022:49

10
Övriga frågor
AFAB/2022:8

11
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?