Kallelse Arvika Fastighets AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Torsdag den 21 september 2023

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2023:3

4
VD-rapport
AFAB/2023:4

5
Information Centralskolan
AFAB/2023:30

6
Investering Fönster kv Vägmötet, Mästaren
AFAB/2023:31

7
Information ränte/låneläge
AFAB/2023:11

8
Datum för styrelseutbildning 27 oktober

9
Övriga frågor
AFAB/2023:6

10
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?