Kallelse Arvika Fastighets AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Tisdag den 21 mars 2024

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2024:4

4
VD-rapport
AFAB/2024:5

5
Årsredovisning 2023
AFAB/2024:14

6
Ombyggnation Fabriken 8
AFAB/2024:15

7
Ombyggnation Syrénen
AFAB/2024:16

8
Internkontrollplan 2024
AFAB/2024:17

9
Ändamålsenlig verksamhet
AFAB/2024:18

10
Övriga frågor
AFAB/2024:7

11
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?