Kallelse Arvika Fastighets AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Torsdag den 16 mars 2023

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2023:3

4
VD-rapport
AFAB/2023:4

5
Årsredovisning
AFAB/2023:15

6
Investering ROT-renovering och ombyggnation
Taserudsgymnasiet
AFAB/2023:14

7
Investering balkonger kv. Klockaren
AFAB/2023:16

8
Internkontrollplan 2023
AFAB/2023:17

9
Övriga frågor
AFAB/2023:6

10
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?