Protokoll

Här hittar du protokoll från nämnder, styrelser och utskott.

Nya protokoll läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Du kan prenumerera på protokoll om du vill få ett meddelande så snart ett nytt protokoll finns på webbplatsen. Nya protokoll aviseras också via kommunens anslagstavla.

Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna respektive nämnds eller utskotts mötessekreterare om du har frågor eller saknar något protokoll - kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Hjälpte informationen på sidan dig?