Kallelse Arvika Elnät AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Tisdag den 28 maj 2024, kl. 8:30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AEAB/2024:1

4
VD-rapport och marknadsläget
AEAB/2024:2

5
Styrelsens sammansättning, konstituerande möte
AEAB/2024:31

6
Arbetsordning för styrelsen
AEAB/2024:30

7
VD-instruktion
AEAB/2024:32

8
Tecknande av firma
AEAB/2024:33

9
Borgensramar 2025
AEAB/2024:34

10
Aktuella händelser
AEAB/2024:3

11
Övriga frågor
AEAB/2024:4

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?