Kallelse Arvika Elnät AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 21 februari 2024, kl. 8:30

Plats: Ylöjärvi, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AEAB/2024:1

4
VD-rapport och marknadsläget
AEAB/2024:2

5
Året som gick
AEAB/2024:13

6
Avslutade investeringar 2023
AEAB/2024:14

7
Internkontroll 2023
AEAB/2024:15

8
Val av vice VD
AEAB/2024:16

9
Val av representant till bolagstämma Teknik i Väst
AEAB/2024:17

10
Aktuella händelser
AEAB/2024:3

11
Övriga frågor
AEAB/2024:4

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?