Kallelse Kommunstyrelsen

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde.

Datum: Tisdagen den 14 mars 2023, klockan 08.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2023:5

2
Rapport sjuktalen
KS/2023:5

3
Information från Arvika Fastighets AB
KS/2023:1

4
Teknik i Väst AB - Avfallsplan Arvika kommun
KS/2022:582

5
Slutlig gymnasieorganisation 2023/2024
KS/2022:732

6
Informationssäkerhetspolicy för Arvika kommun
KS/2023:127

7
Motion om att utveckla ett arbete med föreningslotsar i kommunen
KS/2022:649

8
Motion om fler natur- eller utomhusgym
KS/2022:506

9
Medborgarförslag om utegym på Degerängen
KS/2022:736

10
Medborgarförslag om cykelbana mellan Hungvik och Arvika
KS/2022:637

11
Medborgarförslag om att främja torghandel
KS/2022:722

12
Medborgarförslag om Konsthallen
KS/2022:755

13
Beslut om antagande Rosendal 2:2, förskolan Båten
KS/2018:1362

14
Ej verkställda beslut, kvartal 4
KS/2022:445

15
Patientsäkerhetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2022
KS/2023:154

16
KPMG och Kommunrevisionen - Rapport - Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
KS/2023:71

17
KPMG och Kommunrevisionen - Rapport - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
KS/2023:72

18
Revidering av arkivreglementet
KS/2023:130

19
Anmälningsärenden
KS/2023:7

20
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2023:150


Hjälpte informationen på sidan dig?