Kallelse Kommunstyrelsen

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde.

Datum: Måndagen den 13 februari 2023, klockan 08.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2023:5

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Vård och omsorg
KS/2023:1

3
Ombyggnation Smedberg
KS/2023:90

4
Resultat brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022
KS/2022:947

5
Information från Samhällsbyggnad - översiktsplan för Arvika kommun
KS/2019:450

6
Beslut om antagande för planprogram för Västra och Östra Högvalta, del av Mellbyn och Rud
KS/2020:242

7
Justering VA-avgifter 2023
KS/2023:125

8
Justering renhållningsavgifter 2023
KS/2023:126

9
Motion om funkisfullmäktige
KS/2022:660

10
Motion om lokalt idrottsgymnasium
KS/2022:678

11
Motion om att anlita externa städbolag
KS/2022:936

12
Anmälningsärenden
KS/2023:7

13
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2023:65

Hjälpte informationen på sidan dig?