Kallelse KS utskott vård och omsorg

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Torsdagen den 15 december 2022, kl 13.00.

Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, stadshuset

Föredragningslista

1
Delrapport utvecklingsgrupper i satsningen Framtidens vård och omsorg i Arvika
KS/2022:586

2
Verksamhetsuppföljning till och med november 2022
KS/2022:4

3
Resultat medarbetarundersökning 2022
KS/2022:946

4
Resultat brukarundersökning 2022
KS/2022:947

5
Anmälningsärenden
KS/2022:9

6
Domar och beslut
KS/2022:80

Hjälpte informationen på sidan dig?