Kallelse KS utskott vård och omsorg

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Fredagen den 14 juni 2024, kl. 09:00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med maj 2024
KS/2024:4

2
Motion om Digital kompetens - en förutsättning för delaktighet (-)
KS/2024:298

3
Återrapportering av uppdrag avseende Sävsjögården
KS/2024:460

4
Information om kostsamverkan
KS/2024:501

5
Anmälningsärenden
KS/2024:9

Hjälpte informationen på sidan dig?