Kallelse KS utskott vård och omsorg

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Torsdagen den 23 mars 2023, kl 13.00.
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, stadshuset

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med februari månad 2023
KS/2023:4

2
Internkontrollplan 2023 samt risk- och väsentlighetsanalys
KS/2023:58

3
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022
KS/2023:295

4
Information om hälsotalen från personalchefen

5
Information från bistånd gällande varuhemhandling

6
Reinvesteringsbudget Vård och omsorg 2023
KS/2023:296

7
Anmälningsärenden
KS/2023:9

8
Domar och beslut
KS/2023:198

Hjälpte informationen på sidan dig?