Kallelse KS utskott vård och omsorg

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Fredagen den 23 februari 2024, kl 09.00.
Plats: Sammanträdeslokal Ritz, lokalen Möte

Föredragningslista

1
Verksamhetsberättelse Vård och omsorg 2023
KS/2024:13

2
Verksamhetsuppföljning januari
KS/2024:4

3
Information utveckling beslut särskilt boende enligt socialtjänstlagen

4
Information fast omsorgskontakt och erfarenheter från Karlstad kommun

5
Motion om konkurrensutsättning av särskilt boende
KS/2022:868

6
Motion om matsvinn, Kristina Skogberg (SD)
KS/2023:572

7
Arbetsskor till vårdnära personal inom Vård och omsorg
KS/2022:589

8
Information resultat av medarbetarundersökningen 2023

Hjälpte informationen på sidan dig?