Kallelse KS utskott vård och omsorg

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Torsdagen den 28 september 2023, kl 13.00.
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, stadshuset

Föredragningslista

1
Delårsrapport, Tertialbokslut 2023
KS/2023:688

2
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning
äldreomsorg och för biståndshandläggning LSS
KS/2023:705

3
Delrapport Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
vård och omsorg 2023
KS/2023:706

4
Ökade behov av lokaler inom LSS
KS/2023:707

5
Riktlinje fast omsorgskontakt i hemtjänsten
KS/2023:708

6
Anmälningsärenden
KS/2023:9

7
Fortsatt arbete med verksamhetsplan
2024-2026

Hjälpte informationen på sidan dig?