Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 juni 2024 kl 18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

Nr Ärenderubrik Dnr

1 Allmänhetens frågestund
KS/2024:19

2 Interpellationsdebatt
KS/2024:21

3 Enkla frågor
KS/2024:20

4 Motion om att utveckla besöksnäringen i Arvika
kommun (C)
KS/2023:747

5 Motion om att flytta fritidsbanken (M)
KS/2023:892

6 Motion om förändrad skolmat för minskade utsläpp (L)
KS/2024:117

7 Medborgarförslag om parkbänkar vid gång/cykelbanan ut till Västra Sund
KS/2024:206

8 Medborgarförslag om att utveckla Fritidsbanken
KS/2023:740

9 Budget för kommunrevisionen 2025
KS/2024:514

10 Strategisk plan 2025 - 2027 med budget för 2025
KS/2024:32

11 Borgensavgifter för bolagen i Arvika Stadshus bolagskoncern 2025 - 2027
KS/2024:469

12 Beslut om antagande - detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2 m.fl.
KS/2022:372

13 Revidering av pensionspolicy samt tillhörande riktlinje
KS/2024:411

14 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Stömne 1:39
KS/2024:493

15 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1:134
KS/2024:494

16 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1:27
KS/2024:520

17 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1:71
KS/2024:521

18 Motion om gemensam policy vad gäller fördelning av praktikplatser, Anna-Maria Nykvist (-) remiss
KS/2024:491

19 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden, Björn Palmqvist (MP)
KS/2024:519

20 Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag, Filip Pontelius (MP)
KS/2024:518

21 Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag,Alina Koltsova (MP)
KS/2024:517

22 Avsägelse av uppdrag Anna-Maria Nykvist (-)
KS/2024:475

Hjälpte informationen på sidan dig?