Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 mars 2023 kl 18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2023:19

2 Interpellationsdebatt om Kommunstyrelsens
ärendeberedning
KS/2023:21

3 Enkla frågor
KS/2023:20

4 Motion om att utveckla ett arbete med föreningslotsar
i kommunen
KS/2022:649

5 Motion om fler natur- eller utomhusgym
KS/2022:506

6 Medborgarförslag om utegym på Degerängen
KS/2022:736

7 Medborgarförslag om cykelbana mellan Hungvik
och Arvika
KS/2022:637

8 Medborgarförslag om att främja torghandel
KS/2022:722

9 Medborgarförslag om Konsthallen
KS/2022:755

10 Teknik i Väst AB - Avfallsplan Arvika kommun
KS/2022:582

11 Informationssäkerhetspolicy för Arvika kommun
KS/2023:127

12 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen,
Arbetslöshetsnämnden, Civilförsvarsnämnden och
Trafiknämnden efter Jan Wettmark (M),
ny ersättare Jan Rülcker (M)
KS/2023:205

13 Val av ledamöter och lekmannarevisorer i de
kommunala bolagsstyrelserna
KS/2023:298, KS/2023:300

14 Medborgarförslag angående kommunalt vatten och
avlopp i Högvalta, remiss
KS/2023:277

15 Interpellation integration på arbetsmarknaden,
Anna-Maria Nykvist (V)
KS/2023:21

16 Interpellation om näringslivet,
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
KS/2023:21

17 Information till Kommunfullmäktige
KS/2023:279, KS/2023:280, KS/2023:71

18 Ny huvudman i Westra Wermlands Sparbank,
fyllnadsval efter Jan Wettmark (M) t.o.m. stämman 2025
KS/2023:306


Hjälpte informationen på sidan dig?