Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du den senaste kallelsen till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 februari 2024 kl 18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2024:19

2 Interpellationsdebatt
KS/2024:21

3 Enkla frågor
KS/2024:20

4 Motion om att sätta upp en minnesplakett vid
Sveders herr – som fungerade som en motståndscentral
när nazisterna ockuperade Norge (ArvP)
KS/2023:713

5 Motion om att erbjuda behandlingsfamilj (M)
KS/2023:107

6 Kompletteringsbudget investering vård och omsorg
2024
KS/2024:70

7 Renhållningsföreskrifter för Arvika kommun
KS/2023:775

8 Justering renhållningsavgifter mars 2024
KS/2024:93

9 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Allstakan 1:148
KS/2024:124

10 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Mangskogs-Fjäll 1:209
KS/2024:125

11 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Långvak 3:35
KS/2024:126

 

Hjälpte informationen på sidan dig?