Kallelse Myndighetsnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen till Myndighetsnämndens sammanträde.

Datum: Torsdag den 14 september 2023, kl. 14:15

Plats: Sammanträdesrum Skive, Arvika stadshus

Föredragningslista 

1
Information om Miljöbalken, Kap 9 / Hälsoskydd och
strålskyddslag (1988:220)

2
Gördsbyn 1:32 - Klagomål på störande buller och
vibrationer från Plaståtervinningen i Wermland AB
MN/2023:78

3
Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner T2 2023
MN/2023:88

4
Uppföljning internkontroll MN T2
MN/2023:89

5
Stömne 1:39 – Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och stall
MN/2023:82

6
Skofterud 1:3 – Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus
MN/2023:84

7
Treskog 2:131 – Ansökan om strandskyddsdispens för
ombyggnad av båtramp
MN/2023:85

8
Brunsberg 1:27 – Ansökan om strandskyddsdispens
för ändrad användning från kontorsbyggnad till bostad
MN/2023:86

9
Halvardsnäs 5:9 – Ansökan om bygglov av enbostadshus
tillhörande veranda, carport och ny väg
MN/2023:87

10
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglov
MN/2023:3

11
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN/2023:2


Hjälpte informationen på sidan dig?