Kallelse Myndighetsnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen till Myndighetsnämndens sammanträde.

Datum: Torsdag den 11 april 2024, kl. 14:15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista 

1
Information om enskilda avlopp

2
Granskningsyttrande över förslag till detaljplan Arvika norra infart
MN/2024:41

3
Stålsberga 2:52 - Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
MN/2024:39

4
Rackstad 2:166 - Strandskyddsdispens för personalvagn
MN/2024:36

5
Glava-Spässerud 1:47 - Ansökan om strandskyddsdispens
MN/2023:130

6
Smedjan 5 – Förhandsbesked för uppförande av solcellspark
MN/2024:25

7
Anmälan av delegeringsbeslut, Miljöstaben
MN/2024:1

8
Anmälan av delegeringsbeslut, Bygglov
MN/2024:2

9
Anmälan av delegeringsbeslut, Räddningstjänsten
MN/2023:133

Hjälpte informationen på sidan dig?