Kallelse Myndighetsnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen till Myndighetsnämndens sammanträde.

Datum: Torsdag den 9 mars kl 14.15

Plats: Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus

Föredragningslista 

1
Information om Miljöbalken, MB (1998:808) och
miljöfarlig verksamhet

2
Rackstad 2:51 - tillstånd att inrätta avloppsanordning
MN/2023:22

3
BAB 2023-008
MN/2023:21

4
Cementen 1 - Upphävande av beslut
MN/2022:160

5
Ordförandebeslut februari-mars
MN/2023:23

6
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN/2023:2

7
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2023:9

8
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovsavdelningen
MN/2023:3


Hjälpte informationen på sidan dig?