Kallelse Myndighetsnämnden

Här hittar du den senaste kallelsen till Myndighetsnämndens sammanträde.

Datum: Onsdag den 8 februari kl 14.15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista 

1
Information om pågående planarbete
MN/2023:13

2
Utbildning i Plan- och bygglagen, PBL (2020:900) och
Strandskyddslagsiftning
MN/2023:13

3
Kännedom om granskning av efterlevnaden av
offentlighetsprincipen
MN/2023:7

4
Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för 2022
MN/2023:10

5
Uppföljning av Myndighetsstabens internkontroll
för 2022
MN/2023:11

6
Tillsynsplan för Myndighetsnämnden inom Miljöstabens ansvarsområde 2023
MN/2023:8

7
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN/2023:2

8
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2023:9

9
Anmälan om delegeringsbeslut Bygglov
MN/2023:3

Hjälpte informationen på sidan dig?