Kallelse Arvika Energi och Miljö AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Tisdag den 28 maj 2024, kl. 8:30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AEMAB/2024:5

4
VD-rapport och marknadsläget
AEMAB/2024:6

5
Styrelsens sammansättning, konstituerande möte
AEMAB/2024:25

6
Arbetsordning för styrelsen
AEMAB/2024:26

7
VD-instruktion
AEMAB/2024:27

8
Tecknande av firma
AEMAB/2024:28

9
Borgensramar 2025
AEMAB/2024:29

10
Aktuella händelser
AEMAB/2024:2

11
Övriga frågor
AEMAB/2024:1

12
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?