Kallelse Arvika Energi och Miljö AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 21 februari 2024, kl. 8:30

Plats: Ylöjärvi, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AEMAB/2024:5

4
VD-rapport och marknadsläget
AEMAB/2024:6

5
Året som gick
AEMAB/2024:8

6
Avslutade investeringar 2023
AEMAB/2024:9

7
Internkontroll 2023
AEMAB/2024:10

8
Utökat öppethållande Mosseberg
AEMAB/2024:11

9
Val av vice VD
AEMAB/2024:12

10
Val av representant till bolagsstämma Teknik i Väst
AEMAB/2024:13

11
Aktuella händelser
AEMAB/2024:2

12
Övriga frågor
AEMAB/2024:1

13
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?