Kallelse KS utskott lärande och stöd

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Onsdagen den 22 mars, kl. 09.00
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Verksamhetsberättelse 2022
KS/2023:13

2
Verksamhetsuppföljning till och med februari 2023
KS/2023:3

3
Information från verksamheten
KS/2023:73

4
Återrapportering av uppdrag
KS/2023:66

5
Internkontrollplan 2023 samt risk- och väsentlighetsanalys
KS/2023:58

6
Remiss av Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning
KS/2023:118

7
Remiss av betänkandet Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid, SOU 2022:61
KS/2023:168

8
Motion om att säkerställa goda sol- och skuggförhållanden på kommunens skol- och förskolegårdar
KS/2022:748

9
Medborgarförslag om att förskolor borde vara mer flexibla i tiderna som barnen får vistas på förskolan
KS/2022:759

10
Anmälningsärenden
KS/2023:8

Hjälpte informationen på sidan dig?