Kallelse KS utskott lärande och stöd

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Onsdagen den 21 januari kl. 09:00
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Information från personligt ombud och socialpsykiatrin

2
Revidering av riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Arvika kommun
KS/2024:167

3
Reviderat förslag till läsårstider 2024-2025, grundskolan
KS/2023:908

4
Reviderat förslag till läsårstider 2024-2025, gymnasieskolan
KS/2023:910

5
Verksamhetsberättelse 2023
KS/2024:13

6
Motion om årlig inhämtning av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret rörande all personal i skolmiljö (SD)
KS/2023:690

7
Ekonomiuppföljning och prognos 2024
KS/2024:3

8
Samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland
KS/2024:166

9
Slutlig gymnasieorganisation 2024/2025
KS/2023:757

10
Anmälningsärenden
KS/2024:8

Hjälpte informationen på sidan dig?