Kallelse KS utskott lärande och stöd

Här hittar du den senaste kallelsen till utskottets sammanträde.

Datum: Onsdagen den 20 september, kl. 09.00
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Delårsrapport 2023, Lärande och stöd
KS/2023:688

2
Information från verksamheten
KS/2023:73

3
Motion om hjälp vid akut hemlöshet (-)
KS/2021:1112

4
Motion om lokalt idrottsgymnasium (C)
KS/2022:678

5
Motion att starta spetsutbildningar (L)
KS/2023:50

6
Medborgarförslag om att förskolor borde vara mer flexibla i tiderna som barnen får vistas på förskolan
KS/2022:759

7
Anmälningsärenden
KS/2023:8

Hjälpte informationen på sidan dig?