Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 29 september kl 08.15
Plats: Digitalt sammanträdesrum Zoom

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2020/2-100

4
VD-rapport
AT 2020/3-100

5
Delårsbokslut 2020
AT 2020/76-040

6
Aktuella händelser
AT 2020/4-100

7
Övriga frågor
AT 2020/5-100

8
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2020-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27