Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 29 maj kl 08.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2018/1-100

4
VD-rapport 2018
AT 2018/2-100

5
Delårsrapport tertial 1
AT 2018/65-040

6
Styrelsen Arvika Teknik AB:s sammansättning
AT 2018/57-100

7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB
AT 2018/58-100

8
VD-instruktion
AT 2018/59-100

9
Tecknande av firma
AT 2018/60-100

10
Inrättande av dataskyddsombud
AT 2018/66-100

11
Köp av och iordningställande av markområde Myrängen
AT 2018/61-100

12
Bildande av resursbolag för samverkan med Eda kommun
AT 2018/62-100

13
Vattenförsörjning Edane och Furtan
AT 2018/63-100

14
Nya föreskrifter vattenskyddsområde Racken
AT 2018/64-100

15
Övriga frågor

16
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2018-05-24
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27