Kallelse Arvika Teknik AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 15 mars 2023, kl. 8:30

Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
ATAB/2023:2

4
VD-rapport
ATAB/2023:1

5
Årsredovisning 2022
ATAB/2023:11

6
Brukningsavgifter VA 2023
ATAB/2023:12

7
Renhållningsavgifter 2023
ATAB/2023:13

8
Ändamålsenlig verksamhet 2022
ATAB/2023:14

9
Genomförda effektiviseringar
ATAB/2023:15

10
Reviderad investeringsplan 2023
ATAB/2023:16

11
Internkontrollplan 2023
ATAB/2023:17

12
Aktuella händelser
ATAB/2023:3

13
Övriga frågor
ATAB/2023:4

14
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?