Kallelse Arvika Teknik AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 27 septmeber 2023, kl. 8:30

Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
ATAB/2023:2

4
VD-rapport
ATAB/2023:1

5
Delårsrapport 2023
ATAB/2023:52

6
Aktuella händelser
ATAB/2023:3

7
Övriga frågor
ATAB/2023:4

8
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?