Kallelse Arvika Fjärrvärme AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 15 mars 2023, kl. 8:30

Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AF/2023:1

4
VD-rapport
AF/2023:2

5
Årsredovisning 2022
AF/2023:9

6
Fjärrvärmeutbyggnad Falleberget-Gate
AF/2023:10

7
Ändamålsenlig verksamhet 2022
AF/2023:11

8
Genomförda effektiviseringar
AF/2023:12

9
Reviderad investeringsplan 2023
AF/2023:13

10
Internkontrollplan 2023
AF/2023:14

11
Aktuella händelser
AF/2023:3

12
Övriga frågor
AF/2023:4

13
Nästa styrelsemöte


Hjälpte informationen på sidan dig?