Kallelse Arvika Fjärrvärme AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 27 september 2023, kl. 8:30

Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AF/2023:1

4
VD-rapport
AF/2023:2

5
Delårsrapport 2023
AF/2023:25

6
Aktuella händelser
AF/2023:3

7
Övriga frågor
AF/2023:4

8
Nästa styrelsemöte


Hjälpte informationen på sidan dig?