Kallelse Arvika Fjärrvärme AB

Här hittar du den senaste kallelsen till styrelsens sammanträde.

Datum: Onsdag den 14 december kl 08.30

Plats: Ylöjärvi, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AF/2022:5

4
VD-rapport
AF/2022:6
5
Verksamhetsplan och budget 2023-2025
AF/2022:34

6
Investeringsbudget 2023
AF/2022:41

7
Aktuella händelser
AF/2022:29

8
Övriga frågor
AF/2022:10

9
Nästa styrelsemöte

Hjälpte informationen på sidan dig?