Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: Torsdag den 17 februari 2022
Plats: Sammanträdesrum Ullen, Arvika stadshus

1

Val av justerare

2

Fastställande av dagordning

3

Föregående protokoll
AFAB/2022:7

4

VD-rapport inklusive ekonomi
AFAB/2022:9

5

Attestinstruktion
AFAB/2022:10

6

Uppföljning av internkontrollplan
AFAB/2022:13

7

Rapport, efterfrågan industrilokaler
AFAB/2022:12

8

Aktuellt låne/ränteläge
AFAB/2022:14

9

Status Graningegården
AFAB/2022:15

10

Övriga frågor
AFAB/2022:8

11

Nästa styrelsemöteSidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27