Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 30 maj 2017 kl 08:30
Plats: Sammanträdesrum Skive Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AFA 2018/1

4
VD-rapport
AFA 2018/2

5
Styrelsen Arvika Fastighets AB:s sammansättning
AFA 2018/37-100

6
Styrelsen Arvika Fastighets AB:s arbetsordning
AFA 2018/38-100

7
VD-instruktion (GDPR)
AFA 2018/33-100

8
Tecknande av firma
AFA 2018/39-100

9
GDPR-utse dataskyddsombud
AFA 2018/32-100

10 Nyupplåning 100 Mkr
AFA 2018/31-100

11
Övriga frågor

12
Nästa sammanträde

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-24
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27