Bolag och stiftelser

Kommunens bolag bildar en koncern med Arvika Stadshus AB som moderbolag. Övriga bolag i koncernen är Arvika Fastighets AB, Arvika Elnät AB, Arvika Energi och Miljö AB (med dotterbolaget Teknik i Väst AB), Arvika Lokal och Mark AB (där bland annat Arvika Näringslivscentrum ingår), Arvika Kraft AB samt Arvika Kommunnät AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?