Bolag och stiftelser

Kommunens bolag bildar en koncern med Arvika Stadshus AB som moderbolag. Övriga bolag i koncernen är Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB (med dotterbolaget Teknik i Väst AB), Arvika Lokal och Mark AB (vari bland annat Arvika Näringslivscentrum ingår), Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB samt Arvika Fjärrvärme AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?