Protokoll Funktionsrättsrådet

Här hittar du protokoll från Funktionsrättsrådets sammanträden.

Nya protokoll från Funktionsrättsrådet (tidigare Handikapprådet) läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna mötessekreteraren om du har frågor eller saknar något protokoll.

Hjälpte informationen på sidan dig?