Arvika-Eda överförmyndarnämnd

Här hittar du information om överförmyndarnämnden.

Arvika-Eda överförmyndarnämnd ansvarar för att överförmyndarverksamheten i Arvika och Eda kommuner bedrivs i enlighet med bland annat reglerna i föräldrabalken.

Mer information om nämndens ansvar och uppgifter finns i reglementet. Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du i förtroendemannaregistret.

Det praktiska arbetet sköts av tjänstepersoner på Överförmyndarenheten. Kontaktuppgifter till Överförmyndarenheten och mer information om verksamheten finns i avsnittet "God man, förvaltare, förmyndare".

Hjälpte informationen på sidan dig?