Kommunstyrelsen

Här hittar du information om Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen - med 15 ledamöter - ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska behandlas i Kommunfullmäktige. Styrelsens funktion är av både strategisk och taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på såväl lång som kort sikt. Styrelsen medverkar i dialogen med medborgarna.

Kommunstyrelsen utgör även Arbetslöshetsnämnd, Trafiknämnd och Räddningsnämnd.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande utgör Krisledningsnämnd.

Till sin hjälp har Kommunstyrelsen tre utskott med sju ledamöter i varje:

  • kommunledningsutskottet
  • utskottet för lärande och stöd
  • utskottet för vård och omsorg

Mer information om Kommunstyrelsens och utskottens ansvar och uppgifter finns i reglementet. Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du i förtroendemannaregistret.

Hjälpte informationen på sidan dig?