Hur fungerar en kommun?

Kommunens verksamhet styrs till viss del av lagar, men det finns också saker som kommunen själv får bestämma över.

Kommunens verksamhet

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. På den förvaltande nivån arbetar tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Olika typer av fastställda styrdokument anger målen för det kommunala arbetet och den framtida utvecklingen inom olika områden.

Du hittar mer information på webbplatsen om styrdokument, den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen i Arvika kommun.

Kommunens uppdrag

Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som:

 • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Ordning och säkerhet

Annan verksamhet är frivillig, till exempel fritidsverksamhet, kultur (bortsett från biblioteken), bostäder, energi och näringsliv.

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs.

Det finns ett antal grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet;

 • En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.
 • En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.
 • En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.
 • En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet.
 • En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.
Hjälpte informationen på sidan dig?