Kommundirektör och kommunledning

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunledningen.

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. De två verksamheterna "Lärande och stöd" samt "Vård och omsorg" leds av varsin verksamhetschef. Biträdande kommundirektören leder Kommunledningsstaben och myndighetschefen leder Myndighetsstaben. Ekonomistab och Personalstab leds av ekonomichef respektive personalchef. De kommunala bolagen leds av en verkställande direktör.

Kontaktuppgifter till kommunledningen finns nedan. Pressbilder hittar du i bildarkivet.

Kommundirektör

Hans Karlsson
Tfn 0570-814 52
E-post hans.karlsson@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 1. Kommunledning, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Kommunledningsstab

(samhällsbyggnad, kansli, kommunikation, bibliotek, kultur och fritid, föreningsservice, IT, digitalisering, näringsliv och turism m m)
Bitr kommundirektör Marcus Wihk
Tfn 0570-814 90
E-post marcus.wihk@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 1. Kommunledningsstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5
Mer information om biträdande kommundirektörens roll finns på webbplatsen.

Myndighetsstab

(byggnadsnämndsärenden, miljö m m)
Myndighetschef Mats Rydström
Tfn 0570-817 47
E-post mats.rydstrom@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 15. Miljöstaben, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Ekonomistab

(ekonomi)
Ekonomichef Birgitta Jansson
Tfn 0570-818 57
E-post birgitta.jansson@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 5. Ekonomistab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Personalstab

(personal)
Personalchef Andreas Solin
Tfn 0570-817 39
E-post andreas.solin@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 13. Personalstab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Lärande och stöd

(skola, barnomsorg, socialtjänst m m)
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén
Tfn 0570-817 84
E-post per-joel.sewelen@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 16. Lärande och stöd, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Vård och omsorg

(äldreomsorg, LSS m m)
Verksamhetschef Eva Nilsson
Tfn 0570-828 32
E-post eva.nilsson@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Räddningstjänst

(räddningstjänst mm)
Räddningschef Mattias Larsson
Tfn 0570-826 28
E-post mattias.larsson@arvika.se
Postadress Arvika kommun, 156. Räddningstjänst, 671 81 Arvika
Besöksadress Kopparvägen 1

Arvika Fastighets AB

VD Mikael Engstig
Tfn 070-313 08 60
E-post mikael.engstig@arvika.se
Postadress Arvika Fastighets AB, 11. Administrativ stab, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Arvika Elnät AB

Arvika Energi och Miljö AB

Arvika Kommunnät AB

Arvika Kraft AB

Teknik i Väst AB

VD Anders Norrby
Tfn 0570-817 64
E-post anders.norrby@arvika.se
Postadress Teknik i Väst AB, 12. Administration, 671 81 Arvika
Besöksadress Östra Esplanaden 5

Övriga kommunala bolag

Kontakta kommundirektören.

Hjälpte informationen på sidan dig?