Kommunfullmäktige

Här hittar du information om Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Arvika

Kommunfullmäktige i Arvika kommun har 49 ledamöter. Fullmäktiges presidium består av:

  • ordförande: Lars-Ove Jansson (S)
  • vice ordförande: Henrik Samuelsson (M)
  • andre vice ordförande: Jina Beri (C)

Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i fullmäktige kan du hämta i förtroendemannaregistret.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder en gång i månaden (utom i juli). Sammanträdena är offentliga, det vill säga att vem som helst får komma och lyssna. Mötet inleds med en allmän frågestund. Tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i lokaltidningarna, liksom på kommunens webbplats. På webbplatsen hittar du också kungörelselistan och handlingarna inför kommande fullmäktigesammanträde.

Du också se Kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens Youtubekanal, antingen live eller i efterhand.

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också en motor i demokratiarbetet och medborgardialogen och har också ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Fullmäktiges möten ska, förutom direkt ärendebehandling, ge utrymme för debatt och diskussion.

Hjälpte informationen på sidan dig?