Förvaltningsorganisation

Huvudentre till stadshuset, exteriör

Här finns information om förvaltningsorganisationen i Arvika kommun.

Förvaltningsorganisationen (tjänstemannaorganisationen) i Arvika kommun består av en sammanhållen förvaltning. Den består av de två verksamhetsdrivande enheterna Lärande och stöd samt Vård och omsorg, fyra stabsfunktioner (Kommunledningsstaben, Myndighetsstaben, Personalstaben och Ekonomistaben) samt Räddningstjänst.

Personalstaben och Ekonomistaben ligger direkt under kommundirektören och styrs politiskt av Kommunledningsutskottet. Mer information om övriga verksamheter och staber finns på deras respektive webbsida.

En del av de kommunala frågorna i Arvika kommun sköts genom kommunala bolag. Frågor som rör el, renhållning, vatten och avlopp, gator och vägar sköts av Teknik i Väst AB, medan fastigheter, tomträtter, idrotts- och fritidsanläggningar samt park och andra markområden hanteras av Arvika Fastighets AB.

Mer information om bolagen finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?