Lättläst om värdighetsgarantier

Här kan du läsa om våra värdighetsgarantier.

Vi som arbetar i Arvika kommun vill att du ska må bra.

Därför lovar vi sju saker.

Det kallas för att ge en värdighetsgaranti.

Det här är vad vi lovar:


1. Häfte

Första gången du får hjälp från kommunen får du ett häfte.

I häftet står det vilken hjälp du ska få.

Du får namn och telefonnummer till en person.

Om du har frågor kan du ringa till den personen.

  • Vi vill att du läser häftet.
  • Vi vill att du frågar oss om det är något du undrar över.

2. Genomförandeplan

I genomförandeplanen berättar du hur du vill ha din hjälp.

Personalen skriver en genomförandeplan tillsammans med dig

  • Vi vill att du berättar för personalen hur du vill att de hjälper dig.


3. Personal

När personalen hjälper dig ska de berätta vad de gör.

De ska fråga dig vad du tycker.

De ska inte göra dig illa.

  • Vi vill att du och personalen är vänliga mot varandra.


4. Du ska få vara med

Du ska få göra de saker du kan klara själv.

Personalen ska uppmuntra dig.

Du ska få vara med och bestämma.

  • Vi vill att du talar om vad du vill och kan.


5. Din familj

Det här är för dig som är 18 år eller äldre.

Du får vara med och bestämma om personalen ska berätta saker om dig för din familj.

  • Vi vill att du berättar för oss om du vill att din familj ska få veta saker om dig.


6. Personalen gör lika

All personal ska göra som det står i din genomförandeplan.

Du ska få lika hjälp och stöd av alla.


7. Du får berätta vad du tycker

Du får berätta vad du tycker är bra och dåligt.

Du kan fylla i ett formulär. Formuläret heter ”Lämna förslag eller synpunkter”. Klicka på länken Länk till annan webbplats. så kommer du till formuläret.

Du kan få svar på formuläret om du fyller i ditt namn och din adress, eller din e-postadress.

Du kan prata med din personal eller med kundtjänsten i stadshuset. De kan hjälpa dig.

  • Vi vill att du berättar vad du tycker.


Varför finns det värdighetsgarantier?

Det finns flera lagar som styr.

Lagarna berättar hur personalen i kommunen ska arbeta.

Där står att alla ska få leva ett bra liv.

Alla ska få vara som man är.

Alla ska få vara med och bestämma om sitt eget liv.

Alla ska få bra hjälp.

Alla ska kunna känna sig trygga.

De som bestämmer i Sverige vill att kommunen ska ha värdighets-garantier.

Då kan alla läsa vad kommunen lovar.


Vill du veta mer?

Ring telefonnummer 0570-816 00 (växel) och fråga efter:

Marie Eriksson-Idmalm.

Du kan också läsa mer på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?