Hjälpmedel, digitala hjälpmedel

rullstol

Hjälpmedel kan hjälpa den som har en funktionsnedsättning, tillfälligt eller permanent, att leva ett aktivt liv. Här finns mer information.

Hjälpmedel från kommunen

Hjälpmedel är en grundförutsättning för att personer med en funktionsnedsättning till följd av exempelvis skada, sjukdom eller av åldersbetingade orsaker, ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. I vissa fall är funktionsnedsättningen tillfälligt, i andra fall förekommer det under en lång tid eller under den enskildes hela livslängd.

Hjälpmedel är en del i vård-, rehabiliterings- och habiliteringsprocessen och ska inte ersätta någon annan insats inom dessa verksamhetsområden.

Vem får hjälpmedel?

Det är behovet som styr om du ska få hjälpmedel eller inte (detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen). Att få hjälpmedel är alltså ingen rättighet - det måste göras en medicinsk bedömning i likhet med all annan hälso- och sjukvård. Bedömningen görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda hjälpmedel för personer som bedöms ha behov.

Hur får jag hjälpmedel?

Värmlands kommuner har samma sortiment av hjälpmedel och samma förskrivningsprocess. Förskrivning av ett hjälpmedel innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta - hembesök av arbetsterapeut eller fysioterapeut ingår. Förskrivning kostar 200 kronor, om du inte har hemvård. Om du har hemvård ingår allt detta i hemvårdstaxan.

Hjälpmedel är ett lån från kommunen och ska lämnas tillbaka när du inte längre har behov av dem eller om du flyttar utanför länet.

Ett hjälpmedel som du fått är personligt och får inte överlåtas till annan person. Du har under lånetiden ett ansvar för att sköta hjälpmedlet och meddela om något behöver åtgärdas. Hanteras det vårdslöst eller av någon anledning blir borta, ska du kontakta ditt försäkringsbolag för en förlustanmälan. Om du behöver ett intyg, kontakta Rehabenheten.

Hjälpmedel från Region Värmland

Vissa hjälpmedel, som exempelvis barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, elektriska rullstolar, ortopedtekniska hjälpmedel, kognitiva och kommunikativa hjälpmedel ligger under regionens ansvar. Sådana hjälpmedel kan du alltså inte få från kommunen.

Hjälpmedel du köper själv

En del hjälpmedel måste du köpa själv, som till exempel:

 • Matlagningshjälpmedel
 • Bestick och muggar
 • Sax
 • Griptång och strumppådragare
 • Enkel duschpall
 • Stödkäpp
 • Förhöjningsdyna

Hjälpmedel kan du köpa via affärer, apotek, postorder/internethandel - Rehab kan ge tips om försäljningsställen.

Hjälpmedel du hyr

Ibland kan det vara så att personer av olika skäl har behov av hjälpmedel, men inte är berättigade att få dem förskrivna av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det kan till exempel vara personer som vistas tillfälligt i kommunen eller som behöver ha ett hjälpmedel med på en resa eller fritidsboende. Det kan också vara så att du brutit något ben eller gått igenom en operation och därför behöver hjälpmedel under en kortare period för att klara av vardagen lättare. I sådana fall kan man få hyra ett hjälpmedel under en kortare period. Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen för mer information.

Hyra till fritidsboende, vid resa eller annan tillfällig aktivitet

Gäller befintligt hjälpmedelssortiment.

Kostnad för hyra av:
Toalettförhöjning, duschpall, ramp och rollator
200 kr per hjälpmedel och påbörjad 4-veckors period.
100 kr per hjälpmedel vid lån över helg eller lån 2-3 dagar.

Rullstol inklusive dyna, arbetsstol, duschstol på hjul
400 kr per hjälpmedel och påbörjad 4-veckors period.
200 kr vid lån över helg eller lån 2-3 dagar.

Säng, personlyft
600 kr per påbörjad 4-veckors period (brukaren ska ta med sin egna utprovade lyftsele).

Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel
400 kr per tillfälle. Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand egenansvar, tjänsten kan tillhandahållas av Rehabenheten i mån av tid. Är dock obligatorisk för hjälpmedel som kräver speciell hantering, exempelvis sängar.

Max belopp 1 000 kr per 4-veckors period.

Priserna är inklusive moms för privatpersoner.
Priserna är exklusive moms till extern vårdgivare/företag/myndighet.

Tänk på att:

 • Hjälpmedel ska hanteras och skötas enligt produktens bruksanvisning/instruktioner.
 • Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas.
 • Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedel tappas bort, blir stulet eller förstörs genom ovarsam hantering.
 • Ej återlämnade hjälpmedel faktureras samt överskriden hyresperiod debiteras.

Återlämning efter hyresperiod:
Adress Viksgatan 10, öppet för återlämning kl 7.30-16.30.

 • Hjälpmedlen ställer du vid anvisad plats ”återlämnade hjälpmedel”.
 • Återlämningsblanketten lämnas i brevlåda märkt ”Rehabenheten” då avregistrerar vi hjälpmedlet-/en.

Hyra vid tillfällig funktionsnedsättning/skada

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning/skada (vuxna).

Om du är i behov av hjälpmedel under en kortare period, mindre än fyra månader och utprovningen inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller fysioterapeut) kan du få hyra dessa. Detta gäller tillfällig funktionsnedsättning/skada vid till exempel frakturer, operationer och liknande. De hjälpmedel du kan hyra är rullstol, arbetsstol, ramp, duschpall, toaförhöjning, förhöjningsben, gåstativ och rollator.

Hyreskostnad:
100 kr per hjälpmedel eller max 200 kr per påbörjad 4-veckors period.
Max belopp 800 kr för en 4-månaders period.

Vid utlämningen av hyreshjälpmedel sätts ett slutdatum (max 4 månader) för hyresperioden. Vid återlämning av hjälpmedel faktureras aktuell hyresperiod.

Om du har fortsatt behov av hjälpmedel efter fyra månader kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast för bedömning av eventuell förskrivning av hjälpmedel.

Utkörning/hämtning/service:
400 kr/enkel resa. Först och främst ett egenansvar. Tjänsten kan tillhandahållas av Rehabenheten mot avgift i mån av tid.

Priserna är inklusive moms.

Tänk på att:

 • Hjälpmedel ska hanteras och skötas enligt produktens bruksanvisning/instruktioner.
 • Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas.
 • Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedel tappas bort, blir stulet eller förstörs genom ovarsam hantering.
 • Ej återlämnade hjälpmedel faktureras.

Återlämning efter hyresperiod:
Adress: Viksgatan 10, öppet för återlämning kl 7.30-16.30.

 • Hjälpmedlen ställer du vid anvisad plats ”återlämnade hjälpmedel”.
 • Återlämningsblanketten lämnas i brevlåda märkt ”Rehabenheten” då avregistrerar vi hjälpmedlet-/en.

Digitala hjälpmedel

Digitala hjälpmedel - eller välfärdsteknik - är smarta produkter som hjälper dig att vara självständig och känna dig trygg i ditt hem. Det är tekniska lösningar som är enkla att använda och som kan ge dig en enklare vardag och ökad livskvalitet. Vissa produkter erbjuder kommunen via biståndsbeslut och andra genom en hälso- och sjukvårdsinsats. Det kan till exempel vara trygghetslarm, trygghetskamera eller läkemedelsautomat. Se gärna filmen från SKR om hur välfärdsteknik kan användas.

Hjälpte informationen på sidan dig?