Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Genom korttidsboendena kan föräldrar få avlastning, som tidigt som barnet får nya upplevelser.

Korttidsboendet ska erbjuda barn och ungdomar som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS, ett tryggt tillfälligt boende. Korttidsvistelsen ska ge förälder/anhörig en avlastning samtidigt som den ska ge barnet en meningsfull fritid och tillgodose behov av miljöombyte, rekreation och möjlighet att få nya upplevelser, i gemenskap.

Arvika kommun erbjuder barnet/ungdomen korttidsavlastning på antingen Ljungåsgatan eller Sävsjövägen. Barnet/ungdomen vistas på korttidshemmet utifrån det beslut och den omfattning som LSS-handläggaren har fattat.

Varje barn och ungdom är unik. Det innebär att vår planering utgår från barnets/ungdomens egna specifika behov.

Inskolning

Vi vill kunna erbjuda varje barn en trygg och meningsfull vistelse. Det kräver god kännedom om varje barns specifika behov. Därför är inskolning mycket viktig.

Inskolning bygger på flera etapper:

  • En kontaktman utses bland personalen.
  • Kontaktmannen tar första föräldrakontakt med barnets föräldrar, och tid för ett besök bokas för föräldrar och/eller elev.
  • Vid detta besök planeras inskolning, utifrån varje barns behov och en genomförandeplan upprättas

Bokningssystem

Er plats på korttidsboendet har sin grund i det beslut som LSS-handläggaren har fattat. Detta innebär att verksamheten inte kan bevilja mer tid än vad som omfattas av beslutet. Ingen får beslut om att få disponera helg, utan man beviljas ett antal dygn som planeras in i samråd med föräldrar/anhöriga. Vi försöker dock att tillgodose de önskemål som finns om avlastning på helg, så långt det är möjligt.

Våra bokningsperioder följer skolterminerna. Vid förändringar kommer meddelande om detta i god tid.

Återbud

Om man som vårdnadshavare lämnar återbud i samband med sina avlastningsdygn, gäller följande:

Det går inte att kräva att få tillbaka sina dygn om återbud lämnas. Detta gäller även vid sjukdom.

Om det finns barn som har extra dygn beviljade, kan dessa erbjudas lediga dygn.

Om verksamheten måste stängas med anledning av exempelvis personalbrist kan man kräva att få tillbaka sina dygn.

Observera att det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar så tidigt som möjligt om ditt barn/ungdom inte kommer till korttidsavlastningen på planerad tid, så att ett annat barn kan erbjudas tiden istället.

Kläder och personlig hygien

Alla kläder som tas med till korttidsboendet ska vara märkta. Vi tvättar endast vid akut behov. Det är viktigt att ha med sig flera klädbyten och kläder anpassade efter väderlek. Man ska också ha med sig tvål, schampo med mera för att kunna sköta sin personliga hygien.

Medicinhantering

Förälder/anhörig lämnar en färdigdelad dosett och även medicin att ta vid behov under korttidsvistelsen. Förälder/anhörig ansvarar i samråd med personalen att barnet/ungdomen får rätt medicin på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Föräldrar/anhöriga ska fylla i medgivandeblankett och doseringslista.

Mat-/omkostnadsavgift

Vård och omsorg har beslutat att ta ut en avgift för mat för barnet/ungdomen när de är på korttidsvistelse. Kostnad för måltider fördelas på frukost, lunch och middag. Kostnaden debiteras månaden efter korttidsvistelsen.

Fickpengar och personliga saker

Barnet/ungdomen bör ha med sig en symbolisk summa i fickpengar. Dessa fickpengar används till exempel vid kafébesök, biobesök, till lördagsgodis, glassinköp med mera. Det är viktigt för oss att veta om barnet/ungdomen får ansvara för sina fickpengar eller ej. Om personalen ska ansvara för fickpengarna förvarar vi dem inlåsta.

Barnen/ungdomen får ha med sig personliga saker, men detta sker på eget ansvar.

Resor till/från korttidsboendet

Transport till och från korttidsboendet är ett föräldraansvar. Verksamheten disponerar inga fordon och omvårdnadspersonal får inte använda privata fordon i tjänsten.

Personalen på ”Korttids”

Personalen på korttidsboendet har varierad utbildningsbakgrund inom verksamhetsområdet. De har arbetat med barn och ungdomar i många år och har kunskap om olika funktionshinder.

Hjälpte informationen på sidan dig?