Färdtjänst, sjukresor

I Värmland är det Värmlandstrafik som ansvarar för färdtjänst och Region Värmland som ansvarar för sjukresor.

Om du har en funktionsnedsättning och inte kan resa med befintlig kollektivtrafik, så kan du ansöka om färdtjänst. Mellan sjukhus och vårdcentraler kan du åka med regionens servicelinjer och du kan få ersättning för sjukresor.

Färdtjänst

Färdtjänst - eller särskild kollektivtrafik - är ett kompletterade kollektivt transportsystem som regleras genom Lag om färdtjänst.

En ansökan om färdtjänst prövas som ett bistånd. Du måste ha tillstånd för att få använda dig av färdtjänst.

I Arvika kommun är det Värmlandstrafik AB som ansvarar för ansökan om både färdtjänst och riksfärdtjänst och du ansöker om tillstånd direkt hos Värmlandstrafik. Färdtjänstresan beställer du genom Värmlandstrafiks beställningscentral.

Sjukresor

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Det är varje landsting/region som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

En sjukresa ska i första hand göras med servicelinjerna samt allmänna kommunikationer som tåg eller buss. Taxiresor ska alltid intygas av vårdgivaren.

Varje vardag går det särskilda minibussar för sjukresor, så kallade servicelinjer, mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet. Linjerna är öppna för alla som ska till eller från ett vårdbesök. Resan måste bokas i förväg.

I Värmland är det regionen som ansvarar för sjukresorna i länet.

Hjälpte informationen på sidan dig?