Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, om du har svårigheter med att ta dig från ditt parkerade fordon till stället du ska besöka.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka, kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Vem kan få ett parkeringstillstånd?

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare, kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Ansökan

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Du ansöker via e-tjänsten eller blanketten som finns i kommunens e-tjänstportal. Till ansökan ska du också bifoga ett läkarintyg och ett fotografi.

Handläggningstiden är cirka tre till fem veckor från det att kommunen mottagit en komplett ansökan. Under sommaren - juni, juli och augusti - är det längre handläggningstid än vanligt.

Parkera med parkeringstillstånd

Tänk på att p-skiva kan behövas även på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Du kan också ställa dig på en vanlig parkeringsplats om handikapplatsen är upptagen, du kan då behöva betala eller använda p-skiva trots parkeringstillståndet för rörelsehindrade.

Om du använder parkeringstillståndet utanför Arvika kommun bör du ta reda på vilka regler för avgift och p-skiva som gäller där. Parkeringstillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

I Arvika centrum finns ett tjugotal parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

Hjälpte informationen på sidan dig?