Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, om du har svårigheter med att ta dig från ditt parkerade fordon till stället du ska besöka.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka, kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

I Arvika centrum finns ett tjugotal parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

Vem kan få ett parkeringstillstånd?

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare, kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Ansökan

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Du ansöker via e-tjänsten eller blanketten som finns i kommunens e-tjänstportal. Första gången du ansöker ska du bifoga ett läkarintyg, det kan även behövas vid förlängning. Blanketten finns i e-tjänstportalen. Till ansökan ska du också bifoga ett fotografi.

Handläggningstiden är cirka tre till fem veckor från det att kommunen mottagit en komplett ansökan. Under sommaren - juni, juli och augusti - är det längre handläggningstid än vanligt.

Parkeringstillståndet är kostnadsfritt.

Parkera med parkeringstillstånd

Tänk på att p-skiva kan behövas även på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud under högst tre timmar i följd. Du som förare måste vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara.

Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det. Tillståndet gäller inte heller där det är förbjudet att stanna eller i zoner för ett visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.

Du kan också ställa dig på en vanlig parkeringsplats om platsen för rörelsehindrade är upptagen, du kan då behöva betala eller använda p-skiva trots parkeringstillståndet för rörelsehindrade.

Om du använder parkeringstillståndet utanför Arvika kommun bör du ta reda på vilka regler för avgift och p-skiva som gäller där. Parkeringstillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Du som kör en rörelsehindrad person får utan parkeringstillstånd för rörelsehindrad stanna där det är skyltat med parkeringsförbud, för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför bilen. Du som förare måste vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara.

Hjälpte informationen på sidan dig?