Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

En del personer har rätt till daglig verksamhet utifrån lagen LSS.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Det finns en lag som kallas LSS. Förkortningen LSS betyder: lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.

I lagen står också vilka som har rätt till daglig verksamhet.

Rätt till daglig verksamhet har:

 • personer med utvecklingsstörning
 • personer med autism
 • vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom

och:

 • som är i yrkesverksam ålder
 • som inte har något arbete/sysselsättning eller studerar

Om du vill ha daglig verksamhet måste du eller din gode man eller annan företrädare ansöka om detta. Ansökan görs hos en LSS-handläggare.

Vad kan jag få göra?

Dina behov, intressen och förutsättningar påverkar innehållet i din dagliga verksamhet. I Arvika finns tio olika dagliga verksamheter. Vi har olika inriktningar, till exempel:

 • Montering och paketering
 • Caféverksamhet
 • Sinnesstimulering
 • Återvinning
 • Diverse uteaktiviteter såsom gräsklippning, krattning med mera.
 • Förekommande uppgifter i en tvättstuga

Vi finns också på två av Vård och omsorgs äldreboenden där vi hjälper till med bland annat tvätt, bakning, diverse köksuppgifter, tvättstugan med mera.

Får jag någon ersättning?

När du är på daglig verksamhet får du en habiliteringsersättning på 15 kronor/timme. Vi kallar ersättningen för Hab-ersättning.

Får jag några kostnader?

Om du väljer att köpa lunch på daglig verksamhet får du betala kommunens aktuella lunchpris. Kostnader för fika tillkommer också.

Hur tar jag mig till daglig verksamhet?

För dig som inte klarar att resa själv finns det möjlighet att få hjälp med transport. Transporter görs från ditt hem till daglig verksamhet och från daglig verksamhet till ditt hem. Inga transporter körs till skola eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Din planering

För att planera din dagliga verksamhet träffas du, din gode man/företrädare tillsammans med kontaktman och eventuellt samordnare inom daglig verksamhet. Då gör ni en genomförandeplan där dina planer ska vara nedskrivna, hur din dagliga verksamhet ser ut och vad som är viktigt för dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?