Tolk, samtalstjänster

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Språk och minoritetsspråk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Minoritetsspråken i Sverige har en särställning i det att myndigheter är skyldiga att informera de nationella minorieteter om deras språkliga rättigheter (Språklagen - 2009 och Minoritetslagen - 2019). De nationella minoritetsspråken i Sverige är;

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • jiddisch

Teckenspråkstolk

Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv och behöver kontakta kommunen, kan du få hjälp av teckenspråkstolkar via Tolkcentralen i Värmland med att tolka. Tolkcentralen drivs av Region Värmland och är placerad på Centralsjukhuset i Karlstad.

Samtalsförmedlande tjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44

Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt.

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20

Hjälpte informationen på sidan dig?