Tolk, samtalstjänster

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Språk och minoritetsspråk

Om du inte behärskar svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Du beställer tolkhjälp genom din handläggare. Tänk på att beställa i god tid!

Minoritetsspråken i Sverige har en särställning i det att myndigheter är skyldiga att informera de nationella minorieteter om deras språkliga rättigheter (Språklagen - 2009 och Minoritetslagen - 2019). De nationella minoritetsspråken i Sverige är;

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romska (romani chib)
  • jiddisch

Teckenspråkstolk

Om du är döv, dövblind, hörselskadad eller vuxendöv och behöver kontakta kommunen, kan du få hjälp av teckenspråkstolkar via Tolkcentralen i Värmland med att tolka. Tolkcentralen drivs av Region Värmland och är placerad på Centralsjukhuset i Karlstad.

Samtalsförmedlande tjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. En förmedlare med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

För dig som skriver din dialog: texttelefon@texttelefoni.se
Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller mobilappen "Texttelefoni.se" som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

För dig som vill ringa upp någon som skriver sin dialog. Telefon: 020-600 650

Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs. Tolken har tystnadsplikt. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Öppettid: vardagar kl 7.30-20.00, helger kl 12.00-16.00.

Telefon: 020-22 11 44

Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt.

För dig som använder teckenspråk i dialogen: tolk@tolk.sip.nu
Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller mobilappen ”Bildtelefoni.net” som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

För dig som vill ringa upp någon som använder teckenspråk i dialogen.
Telefon: 020-28 00 20

När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.
Hjälpte informationen på sidan dig?