Psykisk funktionsnedsättning

fönsterbräde med krukor och en porslinsfigur

Stöd från Socialpsykiatrin kan du få om du fyllt 18 år och har någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Socialpsykiatrin är till för dig som är fyllda 18 år och som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. (Den som har en psykisk sjukdom som ska behandlas ska däremot vända sig till Region Värmland.) Målsättningen är att du ska känna gemenskap, kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller delta i regelbundna aktiviteter. Socialpsykiatrin erbjuder boendestöd, sysselsättning, kontaktperson på fritiden och anhörigstöd. Du kan också besöka träffpunkten som är ett slags öppet hus och som har öppet alla vardagar kl 9.30-16.00.

Vi arbetar för att stärka gemenskap och delaktighet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi utgår från dina önskemål och planerar stödet tillsammans, så att det ger dig ökad självständighet och livskvalitet.

Socialpsykiatrin arbetar med en personlig utvecklingsplan för dig och samarbetar också med olika brukar- och anhörigorganisationer.

Stödet genom Socialpsykiatrin kostar ingenting, men du måste ansöka. Det gör du genom kommunens biståndshandläggare för socialpsykiatrin.

Hjälpte informationen på sidan dig?