Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunen erbjuder fritidstillsyn för barn och ungdomar enligt lagen som särskilt stöd, LSS.

Kommunen är skyldig att erbjuda fritidstillsyn till barn och ungdomar (13-21 år) som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd). Du ansöker om stödet genom Elevhälsan via blanketten "Ansökan om insats enligt LSS". (Du kan också använda vår e-tjänst.)

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen, så denna insats ska skapa en trygg situation för dessa. Syftet är också att ge en meningsfull sysselsättning.

Det är verksamheten Lärande och stöd som ansvarar för fritidsverksamheten enligt LSS.

Hjälpte informationen på sidan dig?