Studie- och yrkesvägledning

Vad har du för drömmar och mål? Vad finns det för utbildningar? Vad passar dig? Vad krävs för att komma dit? Detta är frågor som studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig med.

Du som går på Minnebergsskolan har tillgång till studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med vägledning inför dina val av framtida utbildnings- och yrkesvägar. Här får du hjälp med dina framtidsplaner, kunskap om utbildningar, yrkesutgångar, behörighetskrav samt kunskap om hur du kommer dit du vill. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig så du kan fatta dina egna och välgrundade beslut genom att du:

  • Blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar
  • Ser dina möjligheter och begränsningar
  • Hjälpa dig söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen i olika former och sker i samverkan mellan studie- och yrkesvägledaren och ansvarig lärare. Målet för skolans studie- och yrkesvägledning är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan och framtida yrkesval.

Du är välkommen att boka ett enskilt samtal med din studie- och yrkesvägledare (gärna tillsammans med förälder) så du i tid kan planera inför dina framtida val. Vägledarnas kontor finns placerat vid Minnebergsskolans cafeteria.

Hjälpte informationen på sidan dig?