Psykisk ohälsa, barn och ungdom

tom gunga med en ros

I avsnittet finns råd för barn och ungdomar och deras familjer, liksom tips om vart man vänder sig för att få hjälp.

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen - som Sverige lovat att följa. Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp.

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. På sidorna i avsnittet "Psykisk ohälsa, barn och ungdom" finns råd för barn och ungdomar och deras familjer, liksom tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Hjälpte informationen på sidan dig?