Separation, skilsmässa

Här finns information om hur en skilsmässa går till.

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du eller ni är folkbokförda. Ni kan ansöka om äktenskapsskillnad enskilt eller gemensamt.

Om det finns barn under 16 år inom äktenskapet gäller sex månaders betänketid innan den definitiva äktenskapsskillnaden genomförs. När betänketiden är över måste ni, enskilt eller gemensamt, anmäla om ni vill fullfölja skilsmässoprocessen inom ett år från att betänketiden inleddes. I annat fall fortsätter äktenskapet automatiskt.

Mer information och blanketter finns hos Värmlands tingsrätt och hos Domstolsverket.

Om ni är föräldrar och inte kan komma överens om hur ni ska göra med barnens vårdnad, boende och/eller umgänge efter separationen, kan ni vända er till Familjerättsenheten för rådgivande samtal och samarbetssamtal. Rådgivning och besök är kostnadsfria och journalförs inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?