Samarbetssamtal

Samarbetssamtal på Familjerättsenheten syftar till att föräldrarna ska kunna samarbeta bättre om barnen. Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn, trots att de inte längre lever tillsammans.

För att barn till separerade föräldrar ska må bra är det viktigt att föräldrarna respekterar barnet och håller dem utanför eventuella konflikter. Det är viktigt att kunna ta gemensamma beslut i avgörande frågor som rör barnen.

Har ni som föräldrar svårt att komma överens, eller har frågor kring vilken lösning ni bör välja kan Familjerättsenheten hjälpa er vidare i diskussionerna. I samtalen kan såväl muntliga som skriftliga överenskommelser göras. Det finns möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsenhetens utgångspunkt i diskussioner är barnets bästa.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och omfattas av sekretess. De journalförs inte.

Om ni inte kan komma överens trots samarbetssamtal, kan en stämningsansökan lämnas till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Innan en stämningsansökan kan lämnas in till tingsrätten måste föräldrarna komma på informationssamtal hos familjerättsenheten. För att boka tid för informationssamtal kontaktar du familjerättssekreterare. När en stämningsansökan lämnats in till tingsrätten kan domstolen ge Familjerättsenheten i uppdrag att genomföra en utredning för att bedöma barnens bästa.

Hjälpte informationen på sidan dig?