Sorgegrupp för barn

Har du förlorat en förälder eller någon annan närstående person som betydde mycket för dig? Ljuspunktens och Svenska kyrkans sorgegrupp för barn kan hjälpa dig att bearbeta och förstå den sorg och saknad som du känner.

Vad är en sorgegrupp?

Sorgegrupperna är för dig mellan 5 och 18 år som har förlorat en nära anhörig för minst fyra månader sedan och som behöver hjälp med att hantera och bearbeta din sorg. Hos oss får du bland annat:

 • En trygg miljö där du kan träffa andra som är i en liknande situation.
 • Hjälp med att sätta ord på dina tankar och känslor och dela dessa med andra som har eller har haft liknande upplevelser.
 • En plats där du i lugn och ro kan minnas den du förlorat.
 • Stöd och hjälp att hitta nya sätt att hantera din sorg och få känna hopp om förändring.
 • Personal från Arvika kommun och Svenska kyrkan som har rätt utbildning, erfarenhet och kunskap inom just sorgebearbetning.

Alla personal har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det kostar ingenting att vara med i en sorgegrupp.

Hur fungerar det?

Vi träffas i gruppen under två timmar, en eftermiddag i veckan, under tolv veckors tid. Innan din grupp startar och du väntar på första tillfället kan du få träffa oss själv eller med en vuxen som du känner dig trygg med.

I din grupp kommer ni att vara mellan 4 och 6 personer där alla deltagare är i samma ålder som dig själv. Totalt har vi tre olika åldersindelningar: barngrupper 5-8 år, 9-12 år respektive ungdomsgrupp 13-18 år.

Vad gör vi på en träff?

Vi leker, fikar och pratar kring ett nytt tema varje gång vi ses, till exempel:

 • Det här har jag varit med om.
 • Vad hände? Begravning?
 • Vad har blivit annorlunda?
 • Känslor/vad hjälper?
 • Då, nu och framtiden.
 • Vad händer efter döden?
 • Att ta farväl.
 • Vi stöttar och hjälper varandra!

Hur gör jag om jag vill vara med?

1. Du själv eller någon av dina vårdnadshavare eller någon annan vuxen gör en intresseanmälan via telefon, sms eller e-post. Du kan också skicka e-post till ljuspunkten@arvika.se.

2. Vi återkommer till dig och bokar in en första gemensam träff tillsammans med båda våra två gruppledare innan din grupp startar.

3. Cirka tre månader efter sista grupptillfället ses vi igen och har ett avstämningsmöte där vi pratar om hur allt har gått, hur du mår och om vi behöver träffas flera gånger.

Om du har andra frågor och funderingar, kontakta kurator Mona Vikström på Ljuspunkten.

Hjälpte informationen på sidan dig?