Familjecentral

Barn äter äpple

Familjecentralen i Arvika arbetar för att främja god utveckling och hälsa hos barn och föräldrar - detta för att skapa goda förutsättningar för barns framtid.

Familjecentralen erbjuder dig hjälp och vägledning och är också en mötesplats för barn och föräldrar. Inriktningen är mot de yngre barnen upp till sex år. I Familjecentralen samverkar olika personalkategorier från både kommun och region för att erbjuda stöd för din och ditt barns fysiska och psykiska utveckling och hälsa.

Många olika verksamheter finns under ett och samma tak;

  • Barnmorskemottagning
  • Barnhälsovård
  • Kurator
  • Öppen förskola

Barnmorskemottagning

Här träffar du barnmorskor som arbetar med graviditetsövervakning samt stöd och förberedelser enskilt och i grupp, inför föräldraskapet.

Vi erbjuder även preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och arbetar med sexualitet, hälsa och att förhindra spridning av sexuellt överförbara infektioner.

Barnhälsovård

Här möter du distriktsjuksköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer för barn mellan 0-6 år. Vid besöken samtalar vi kring barnet, familjen och föräldraskapet. Vi anordnar även föräldragrupper för alla som får sitt första barn.

Kurator

Kuratorn är tillgänglig för samtliga verksamheter inom familjecentralen. Du som är förälder kan komma till kuratorn för att prata om funderingar kring ditt barn eller din situation som förälder.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för dig med barn 0-5 år, för samtal, lek och gemensamma aktiviteter. Här kan du och ditt/dina barn umgås med andra föräldrar och barn, tillsammans med familjecentralens pedagoger.

Utbildningar

Familjecentralen erbjuder också utbildningar för föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap, till exempel Kometutbildning och Trygghetscirkeln.

Hjälpte informationen på sidan dig?