Adoption

Här finns information om adoption, Familjerättsenheten kan berätta mer.

Att adoptera ett barn innebär samma föräldraansvar som för ett biologiskt barn, det vill säga att ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn i alla avseenden. En adoption kan aldrig hävas.

Enligt svensk lag får den som fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få adoptera måste man först ha genomgått en särskild föräldrautbildning och därefter utredas, för att få ett medgivande att adoptera. Olika länder har olika krav på blivande adoptivföräldrar. Adoptionsorganisationer kan informera mer om vilka regler som gäller för respektive land.

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerad partners, så vänder man sig direkt till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från Socialnämnden och man kommer då för utredning till Familjerättsenheten.

Om du/ni är intresserade av att adoptera - kontakta Familjerättsenheten för ett inledande informationssamtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?