Familjerådgivning

Fyra hjärtan hänger på klädstreck

Genom familjerådgivningen kan par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess. Möjlighet att vara anonym finns.

Observera att vid kontakt via e-post råder dock inte Familjerådgivningens sekretesskydd!

Syftet med parsamtal är att hjälpa paret att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt, lättare förstå och acceptera sig själv och den andre, finna möjligheter att lösa problem och konflikter. Samtalen är gemensamma och fokus är parets relation. Paret/enskilde och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning. Utgångspunkten är parets behov, bådas engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut.

Kontakten kan fortgå under kortare eller längre tid. Arbetet syftar till att finna konstruktiva lösningar vare sig paret väljer att fortsätta tillsammans eller går var för sig.

Besöksavgiften är 200 kronor per samtal. Betalning sker via Swish. Högkostnadsskydd gäller efter fem samtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?