Bankgiro

Kommunens verksamheter och de kommunala bolagen använder sig av många olika bankgironummer, beroende på vad det är för typ av faktura som du ska betala.

För att din bankgiroinbetalning ska komma fram till rätt verksamhet måste du därför använda korrekt bankgironummer. Detta hittar du på den faktura som du fått. Om du betalar via internetbanken finns redan korrekt bankgironummer inlagt.

Hjälpte informationen på sidan dig?