Kort om kommunen

I Arvika kommun är det nära till det som är viktigt i vardagen; jobb, skola, natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter. Kommunen är den näst största i Värmland med omkring 26 000 invånare och erbjuder ett brett utbud av service och boendemöjligheter.

Att leva och bo i Arvika kommun handlar om livskvalitet - om närhet, trygghet och harmoni. Närheten mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron - och det är också nära till dem som fattar besluten.

Arvika

Arvika är centralort i Arvika kommun. Med sina runt 14 000 invånare kombinerar Arvika den lilla stadens fördelar som närhet och personlig service, med ett brett utbud av varor och service. Arvikas stadskärna ligger på norra sidan av Kyrkviken som är en avgränsad del av sjön Glafsfjorden.

Större tätorter

I kommunen finns också en del större tätorter, förutom Arvika. Mer information kring varje tätort (historia, landskap, kommunikationer och annat) finns att läsa i översiktsplanen. Genom länkarna under "Mer information" får du också fram kommunkartan samt statistik.

Edane

Edane ligger vid sjön Värmelns västra strand cirka 1,5 mil öster om Arvika. Här bor cirka 670 personer. I Edane finns grundskola och förskola, hamn, badplats, järnvägsstation och Edevi idrottsplats. Ortens största arbetsgivare är Moelven Edanesågen.

Glava

Glava ligger 3 mil sydväst om Arvika vid sjön Glafsfjorden. Här, i tätorten Glava, bor cirka 200 personer och det finns grundskola och förskola. Strax utanför Glava vid sjön Stora Gla ligger samhället Glava Glasbruk med Bruksmuseet som speglar kulturen på det gamla glasbruket. Här finns även Glava Energy Center, som är ett centrum för forskning av förnybar energi.

Gunnarskog

Gunnarskog ligger vid sjön Gunnerns nordligaste ände, cirka 2 mil norr om Arvika. Här, i tätorten Gunnarskog, bor cirka 300 personer. I Gunnarskog finns bland annat grundskola, förskola, idrottsplatsen Gunnevi och två kommunala badplatser.

Jössefors

Jössefors ligger cirka 7 km nordväst om Arvika vid Glafsfjorden och har cirka 730 invånare. Här finns grundskola och förskola och idrottsplatsen Forshälla. Jössefors är typisk bruksmiljö med bland annat gamla bruksbostäder.

Klässbol

Klässbol ligger 2 mil söder om Arvika vid sjön Glafsfjorden. Här, i tätorten Klässbol, bor 300 personer och det finns grundskola och förskola. Här ligger välkända Klässbols linneväveri där dukar och servetter vävs både maskinellt och för hand. I Klässbol finns gästhamn och idrottsplatsen Linnevi.

Sulvik

Sulvik ligger 1,2 mil sydväst om Arvika vid Sulviken som är en del av sjön Glafsfjorden. Här, i tätorten Sulvik, bor cirka 300 personer och det finns grundskola och förskola. I Sulvik finns Sveriges innersta hamn som har förbindelse med havet.

Hjälpte informationen på sidan dig?