Ordningsregler

I Arvika kommun finns lokala föreskrifter och bestämmelser om bland annat ordning och säkerhet, avfallshantering och annat. Du hittar sådana bestämmelser i kommunens författningssamling.

I Arvika kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser kring allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. I ordningsföreskrifterna finns bland annat regler kring:

 • Containrar
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Affischering
 • Förtäring av alkohol
 • Bad och camping
 • Hundar
 • Ridning, löpning
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Det finns också lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun (som ingår i kommunens avfallsplan) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I den senare finns regler kring bland annat:

 • Avloppsanordning och annan toalett än wc
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Eldning

Föreskrifterna liksom fler gällande bestämmelser finns i kommunens författningssamling, som du hittar på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?