Skattesatser

Aktuella skattesatser för Arvika kommun, Värmland och riket i genomsnitt hittar du nedan.


Aktuella skattesatser

Utdebitering 2024

Arvika kommun

Värmlands län

Riket

- kommun

21:75

21:80

20:70

- region

11:68

11:68

11:67

Total utdebitering

33:43

33:48

32:37

Siffrorna kommer från SCB och är avrundade.

Hjälpte informationen på sidan dig?