Kravverksamhet

Kommunens och bolagens kravverksamhet har som mål att begränsa förlusterna på kundfordringar så långt det är möjligt.

Påminnelse

Om du inte betalar din faktura skickas en påminnelse ut cirka 10 dagar efter fakturans förfallodag. Detta gäller främst fakturor som rör musikskoleavgifter samt fakturor på bygglov, miljöavgifter, låneböcker, vatten och renhållning med mera. Tio dagar efter påminnelse skickas inkassokrav ut.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas ibland även direkt – utan påminnelse – cirka tio dagar efter fakturans förfallodag. Detta gäller till exempel fakturor på barnomsorg, hyra samt äldreomsorg.

Inkassokrav skickas ut av ett företag som kommunen anlitar – VISMA Financial Solutions AB. De sköter även hantering av betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och långtidsbevakning av ärenden.

Kravkostnader och dröjsmålsränta (referensränta)

Enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m kan en kostnadsersättning för inkassokrav tas ut. För närvarande tas 180 kronor ut för detta, vilket är det högsta tillåtna beloppet.

Kommunen eller bolaget lägger också på den dröjsmålsränta, som man har rätt att ta ut enligt 6 § i räntelagen. Den summa som du får betala baseras på den referensränta som gäller vid tidpunkten med ett tillägg av åtta procentenheter. Räntan kan komma antingen på en kommande faktura eller på en särskild faktura.

Arvika Teknik AB debiterar också en påminnelseavgift på 60 kronor vid försenad betalning. Denna, liksom dröjsmålsräntan, läggs på din nästa faktura.

Sanktioner

Om du inte betalar din faktura kan det få olika följder, beroende på vilken vara eller tjänst det gäller. Det kan exempelvis vara avstängning av vatten, uppsägning från barnomsorg eller vräkning från bostad eller lokal.

Hjälpte informationen på sidan dig?