Statistik

Statistik om Arvika kommun hittar du i olika databaser som SCB, Kolada och Regionfakta.

Senaste statistiken från Statistikmyndigheten SCB för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation utan nås via scb.se - men det går att spara den som en ikon i mobilen.

Nedan hittar du en del ofta efterfrågad statistik om befolkning och större arbetsgivare.

Befolkning, tätorter och landsbygd, 31 dec

Befolkning, tätorter och landsbygd

Tätorter

2010

2015

2020

2023

Arvika

14 207

14 213

14 236

14 001

Edane

700

665

670

671

Glava

175

204

190

186

Gunnarskog

285

294

277

271

Jössefors

730

702

710

688

Klässbol

295

287

281

277

Sulvik

303

305

303

311

Totalt tätorter

16 695

16 670

16 667

16 405

Glesbygd

9 339

9 121

9 265

9 277

Totalt

26 034

25 791

25 932

25 682

Tätortsandel, %

64,1

64,6

64,3

63,9

Befolkning, församlingar, 31 dec

Befolkning, församlingar

Församling

2010

2015

2020

2023

Arvika östra

10 399

10 409

10 408

10 294

Arvika västra

6 781

6 741

6 851

6 815

Brunskog

2 045

2 056

2 047

2 030

Glava

930

890

879

861

Gunnarskog

2 059

1 994

1 943

1 940

Mangskog

617

599

596

577

Ny

755

743

806

793

Stavnäs-Högerud

1 558

1 532

1 515

1 494

Älgå

890

875

887

878

Totalt

26 034

25 841

25 932

25 682

Utländska medborgare, 31 dec 2023

Utländska medborgare

Norden

616

- varav Norge

553

Övriga Europa

551

Afrika

137

Asien

289

Nordamerika

14

Sydamerika

36

Övriga

25

Totalt

1 668

Större arbetsgivare i kommunen

Arbetsgivare, verksamhet och sysselsatta

Arbetsgivare

Verksamhet

Sysselsatta

Arvika kommun (inkl bolag)

Offentlig service

2 582

Volvo Construction Equipment AB

Hjullastare

902*

Region Värmland

Offentlig service

650*

Arvika Gjuteri

Gjutgods

194*

Thermia Värmepumpar

Värmepumpar

218

Industrisupport

Bemanning

104

Samhall AB

Produktion och service

105*

Swegon AB

Klimatsystem

108

Trioworld Lundin AB

Bärkassar

93*

Arvika Smide

Smidesdetaljer

90*

Moelven Edanesågen AB

Sågverk och hyvleri

104

Westra Wermlands Sparbank

Bankverksamhet

124

Tigbro

Prefabricerade badrum

80

Konsum Värmland

Dagligvaruhandel

75*

Svenska Kyrkan


57

ICA Kvantum

Dagligvaruhandel

55

(Siffrorna är från 2021-06-11. Siffror med asterisk * från 2017)

Hjälpte informationen på sidan dig?