Delårsrapport

Delårsrapporten eller delårsbokslutet är en viktig uppföljning som tas fram under tidig höst.

Varje höst gör kommunen en delårsrapport (som ibland också kallas för delårsbokslut). Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti och är en uppföljning av både ekonomi, måluppfyllelse och prestation. I delårsrapporten görs även en helårsprognos för ekonomi och måluppfyllelse.

Delårsrapporten eller delårsbokslutet är mer djupgående och analyserande än de budgetuppföljningar som görs månadsvis i den kommunala organisationen och påminner mycket om en riktig årsredovisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?