E-faktura till privatperson

Du kan få en del fakturor från kommunen och de kommunala bolagen som e-faktura. Detta anmäler du själv via din internetbank.

Vissa fakturor från Arvika kommun och dess bolag kan du begära att få som e-faktura. I dagsläget gäller möjligheten fakturor från Teknik i Väst AB för vatten och renhållning, fiber, fjärrvärme samt elnätsavgifter, hyror hos Arvika Fastighet AB, avgifter för musikskolan, barnomsorg samt vård och omsorg.

Förutsättningen för att du ska kunna få en e-faktura är att du har en internetbank.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura får du elektroniskt från din leverantör. När du loggat in i din internetbank får du ett meddelande om att du fått en ny faktura från kommunen eller något bolag. Du får den presenterad direkt på skärmen. Det enda du behöver göra är att kontrollera, godkänna och betala fakturan. Vissa banker erbjuder också tjänsten att bli aviserad via ett SMS-meddelande i mobiltelefonen. Genom e-faktura blir betalningarna säkrare, eftersom du inte riskerar att välja fel mottagare eller att registrera fel OCR-nummer.

E-fakturan ligger kvar i internetbanken i 13-18 månader beroende på bank. Du kan välja om du vill skriva ut den på papper eller spara den på din hårddisk. E-fakturan är skyddad så att ingen annan än du själv kan se den. Det går inte att göra ändringar i den.

Autogiro tillsammans med e-faktura

Om du har en autogirofunktion, så kvarstår den även om du anmäler dig för e-faktura. Du får en e-faktura till din internetbank och den betalas automatiskt på förfallodagen utan att du behöver godkänna den.

Anmälan

I internetbanken finns en lista över vilka företag eller kommuner som kan erbjuda e-faktura. Där väljer du vem du vill betala till via e-faktura och får då upp ett anmälningsformulär som du fyller i direkt på skärmen. När du bekräftat anmälan skickas en fil med anmälan direkt till kommun eller bolag.

Hjälpte informationen på sidan dig?