Autogiro

Vissa fakturor som kommer från Arvika kommun eller de kommunala bolagen kan du betala med autogiro.

Du kan anmäla autogiro för barnomsorgsavgift, hyra lokal, arrende/tomträtt, vård- och omsorgsavgift, lägenhetshyra hos Arvika Fastighets AB, avgift för vatten/renhållning och el hos Teknik i Väst AB. Du ansöker om autogiro via kommunens e-tjänst.

Autogiro innebär att betalningen till kommunen eller bolaget dras automatiskt från ditt konto. Du behöver bara se till att det finns pengar på bankkontot dagen före förfallodagen. Tjänsten är kostnadsfri.

Det finns många fördelar med autogiro:

  • Fakturan betalas alltid i rätt tid och risken för betalningspåminnelse, krav och dröjsmålsränta försvinner.
  • Du har alltid möjlighet att stoppa en betalning om något inte stämmer.
Hjälpte informationen på sidan dig?