Ekonomi och budget

bärbar dator som visar diagram

Här finns information om du är intresserad av kommunens ekonomi och budget.

Kommunens intäkter kommer bland annat från skatteintäkter, statsbidrag samt taxor och avgifter som kommunen tar ut av invånarna. Enligt kommunallagen ska kommunen upprätta en budget och en verksamhetsplan varje år.

Kommunens intäkter och kostnader redovisas varje år i en delårsrapport samt i en årsredovisning. Den senaste delårsrapporten, liksom årsredovisningen, finns publicerade på webbplatsen. Där finns information om kommunens ekonomi och utveckling och om de olika verksamheternas resultat. Kommunens budget hittar du i dokumentet "Strategisk plan".

Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi balansera, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Verksamheterna arbetar aktivt för att möta nya behov och krav med effektiviseringar och omprioriteringar inom och mellan verksamheter.

Om du vill veta mer om hur skattepengarna används i Arvika kommun kan du testa Skattekollen.

Hjälpte informationen på sidan dig?