Teknik i Väst AB

Teknik i Väst AB ägs gemensamt av Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Elnät AB samt Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster.

Teknik i Väst AB är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom hanterar bolaget verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov. I resursbolaget finns personal från de tekniska bolagen i Arvika kommun och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag.

Arvika Elnät AB (10 %) och Arvika Energi och Miljö AB (80%) äger de anläggningar i Arvika som Teknik i Väst AB sköter driften av, medan Eda kommun äger anläggningarna i Eda.

Du hittar mer information om de olika verksamheterna inom bolaget, liksom kontaktuppgifter på webbplatsen teknikivast.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?