Arvika Elnät AB

Arvika Elnät AB är ett kommunalt bolag, helägt av kommunen.

Arvika Elnät AB är anläggningsägare av elnätet inom Arvika tätort och de direkt närliggande landsbygdsområdena. Driften av elnätet sköts av personal på Teknik i Väst AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?